Jakie są objawy niskiego poziomu limfocytów we krwi – leki i środki ostrożności

Jakie są objawy niskiego poziomu limfocytów we krwi - leki i środki ostrożności

W tym artykule omówimy objawy niskiego poziomu limfocytów we krwi, sposoby leczenia tego stanu oraz środki ostrożności, które należy podjąć. Będziemy również mówić o objawach AIDS oraz oznakach i objawach niskiej liczby białych krwinek. Omówimy również, jak niskie neutrofile mogą być oznaką AIDS. Omówimy również środki ostrożności dla osób z niskimi neutrofilami.

Symptomy niskiego poziomu limfocytów we krwi

Limfocyty to białe krwinki, które stanowią około 20 procent objętości krwi. Niski poziom limfocytów może wskazywać na różne stany chorobowe, w tym infekcje, raka i leki immunosupresyjne. Gdy liczba limfocytów jest nieprawidłowo niska, pacjent może cierpieć na ciężką lub przewlekłą limfocytopenię, co wskazuje na możliwą chorobę lub infekcję. Niski poziom limfocytów może być spowodowany przez kilka czynników, w tym infekcje i zakażenia wirusowe.

Niski poziom limfocytów może zwiększać ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn. Chociaż często występują podczas rutynowych badań krwi, stan ten jest często przeoczany, a pacjenci nie są kierowani na dalsze badania. W niektórych przypadkach może on prowadzić do pęknięcia śledziony lub obniżonego poziomu gamma globuliny, co może powodować infekcje zagrażające życiu. Pacjenci z tym schorzeniem powinni podjąć kroki w celu zapobiegania zakażeniom i zgłosić się do lekarza, jeśli podejrzewają, że dotyczy ich to schorzenie.

Leczenie niskiego poziomu limfocytów we krwi

Diagnoza niskiego poziomu limfocytów we krwi jest zwykle oparta na serii testów. Poziom limfocytów może być niski w wyniku urazu, ciężkiej choroby, nadużywania alkoholu i innych czynników. W niektórych przypadkach, limfocytopenia może wystąpić bez oczywistych przyczyn leżących u podstaw, jak w przypadku idiopatycznej CD4-dodatniej limfocytopenii T. Profil limfocytów (zwany również panelem podzbiorów limfocytów) jest potrzebny do określenia, jaki typ limfocytów jest obecny. Jeśli niska liczba limfocytów jest spowodowana chorobą, może być konieczne zmniejszenie lub odstawienie leków, które powodują problem.

U niektórych osób mogą wystąpić objawy limfocytopenii, ale w większości przypadków nie wymagają one leczenia. Osoba z niską liczbą limfocytów może wymagać leczenia, jeśli nadal ma infekcje, które nie ustępują mimo stosowania szeregu antybiotyków. Podobnie u osób z innymi chorobami, w tym toczniem, białaczką i chorobami autoimmunologicznymi, może zostać zdiagnozowana limfocytopenia i wymagać kursu terapii immunoglobulinami lub przeszczepu.

Środki ostrożności dla osób z niską liczbą białych krwinek

Najbardziej oczywiste środki ostrożności dla osób z niską liczbą białych krwinek to te, które są związane z higieną. Poza utrzymaniem czystości jamy ustnej, powinieneś nosić maskę, gdy jesteś w zatłoczonych miejscach. Należy również trzymać się z dala od osób chorych. Należy unikać kontaktu z nimi, jeśli to tylko możliwe. Należy unikać wykonywania prac dentystycznych, gdy masz niski poziom neutrofili. Oprócz tych środków ostrożności, należy zwracać uwagę na wszelkie zmiany w stanie zdrowia i zgłaszać je swojemu lekarzowi.

Oprócz mycia rąk, nie należy jeść ani pić surowego mięsa lub jaj. Unikaj także czyszczenia kuwet dla zwierząt domowych i klatek dla ptaków. Świeże owoce i warzywa powinny być dokładnie umyte przed spożyciem. Ważne jest jednak, aby stosować się do zaleceń lekarza, jeśli chodzi o jedzenie. Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka infekcji.

Objawy AIDS

Osoba z niskim poziomem limfocytów we krwi ma kilka powodów, aby mieć ten stan. W niektórych przypadkach może być on spowodowany zwykłą infekcją, podczas gdy w innych może być wynikiem nadmiernego stresu, intensywnych ćwiczeń fizycznych lub niedożywienia. Ponieważ nie jest znana jedna przyczyna limfocytopenii, leczenie zależy od przyczyny. Jeśli przyczyną jest rak, leczenie może obejmować antybiotyki, środki przeciwbakteryjne i terapie celowane, takie jak chemioterapia. W przypadku pacjentów z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak toczeń, leczenie może obejmować długotrwałe terapie immunosupresyjne oraz odstawienie leku, który jest przyczyną schorzenia.

Pacjenci z podwyższoną liczbą neutrofilów mogą mieć stan, który jest nieszkodliwy. Niemniej jednak nadal konieczne jest wykonywanie badań kontrolnych co kilka miesięcy, jeśli nie ma zmian. Jeśli zauważysz utrzymujące się podwyższenie, powinieneś natychmiast zgłosić się do lekarza. Lekarz może chcieć przeprowadzić badanie hematologiczne, aby wykluczyć inne schorzenia. Całkowita liczba neutrofilów może być podwyższona w czasie ciąży. Wynikiem ciąży jest lekkie przesunięcie w lewo liczby neutrofilów. W czasie ciąży większość laboratoriów podaje specyficzne dla ciąży zakresy referencyjne. Jeśli liczba neutrofilów jest stale podwyższona przez dłuższy czas, może to wskazywać na przewlekłą białaczkę szpikową. Jeśli liczba jest stale podwyższona, może to świadczyć o przewlekłej białaczce szpikowej, a w skrajnych przypadkach może

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *